Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumentów z dnia 30 maja 2014 r., Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru zamówionego produktu. Oświadczenie to powinno być wysłane na adres: sklep@whlasrzeczy.pl lub listownie na adres: W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec, ul. Ustrzycka 41B, 35-504 Rzeszów. Sklep Insternetowy whlasrzeczy.pl gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru oraz kosztów dostawy do Kupującego, jednakże koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu whlasrzeczy.pl produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Do zwracanego towaru należy także dołączyć dokument fiskalny: paragon lub fakturę VAT (w przypadku niespełnienia powyższych warunków, produkt zostanie odesłany przesyłką pobraniową na koszt Klienta).

Sklep internetowy whlasrzeczy.pl nie przyjmuje zwrotów przesyłek odesłanych do sklepu za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji ze Sprzedającym.