Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od klientów przez Sklep Internetowy whlasrzeczy.pl należącym do W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 41B, NIP: 813 363 44 52, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie wniosku 001187358/2014 z dnia 08.12.2015 r. REGON: 181136992.
Sklep  Internetowy whlasrzeczy.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony informacji oraz danych osobowych udzielonych podczas korzystania z Witryny i procesie dokonywania zakupów.  Sklep podejmuje wszelkie niezbędne działania w tym celu.

1. Dane zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z sklepu internetowego whlasrzeczy.pl

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.
Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy whlasrzeczy.pl i przechowywane na komputerze osoby korzystającej z dostępu do sklepu. Pliki cookies są potrzebne w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia osobom zainteresowanym informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych  zakupów itp.
Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy whlasrzeczy.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez zainteresowanych i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z sklepu whlasrzeczy.pl.
Klienci sklepu w każdej chwili mogą zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując dedykowane opcje przeglądarki internetowej, której używają zainteresowani odwiedzający Sklep  Internetowy whlasrzecy.pl.
Sklep Internetowy whlasrzeczy.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której użytkownik wszedł na stronę sklepu.

2. Dane zbierane podczas rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym whlasrzeczy.pl

Sklep Internetowy whlasrzeczy.pl zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny sklepu oraz innych form komunikacji w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji. Do podstawowych danych, które występują należą:

Klient indywidualny:
-        nazwisko i imię,
-        dane teleadresowe – zamieszkania, wysyłki, korespondencji,
-        telefon,
-        e-mail,

Podmiot gospodarczy:
-        nazwa firmy,
-        NIP,
-        imię i nazwisko,
-        dane  teleadresowe   –   adres  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  wysyłki, 
         korespondencji,
-        telefon,
-        e-mail.

3. Subskrypcja Newslettera whlasrzeczy.pl

Za pomocą elektronicznego newslettera, prezentujemy nowości, promocje, czy wydarzenia związane ze Sklepem Internetowym whlasrzeczy.pl, bądź usług prezentacji wojskowych, inscenizacji wojennych. Subskrypcja wymaga podania adresu e-mail. Wysyłamy e-maila zwrotnego z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Po aktywacji newsletter będzie przesyłany na podany adres email. Z newslettera można zrezygnować w każdej chwili. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: sklep@whlasrzeczy.pl
 
4. Udostępnianie informacji:

W celu realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży pomiędzy klientem Sklepu Internetowego whlasrzeczy.pl, a W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec, może udostępniać zebrane dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, Poczta Polska, operatorzy systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane podane w procesie rejestracji, przeglądania strony czy opublikowane treści mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 
5. Środki techniczne i obowiązki klientów Sklepu Internetowego whlasrzeczy.pl

Klient ma 24h możliwość podglądu i edycji swoich danych osobowych podanych w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego whlasrzeczy.pl. w szczególności  po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji awaryjnej m. in: zgubienia danych potrzebnych do logowania, zapomnienia hasła lub innych trudności w procesie logowania, prosimy o kontakt pod adresem: email: sklep@whlasrzeczy.pl Klient ma prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.

6. Inne strony internetowe.

W ramach sklepu internetowego mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego whlasrzeczy.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

7. Pytania i zastrzeżenia.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być zgłoszone pod adresem: sklep@whlasrzeczy.pl

8. Bezpieczeństwo transakcji.

Sklep Internetowy whlasrzeczy.pl zbudowany jest w oparciu o oprogramowanie SOTE, z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań sprawdzonych w państwach UE i całego świata. Podstawą działania jest bezpieczeństwo działania. Transakcje dokonywane w Sklepie Internetowym whlasrzeczy.pl prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego. Karty kredytowe autoryzowane są on-line bezpośrednio na serwerze PolCard.

W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec nie rejestruje ani nie przechowuje informacji związanych z kartami kredytowymi. Stosowanie wspomnianej technologii szyfrowania danych zapewnia absolutne bezpieczeństwo płatności za pomocą kart kredytowych przy realizowaniu zakupów w whlasrzeczy.pl.
W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec respektuje prywatność danych osobowych, które są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).